УСЛУГИ
Услуги

| Индивидуални решения за всеки проект и клиент

Проектиране и Дизайн

| Архитектура - Инвестиционни проекти

Технически специалности - ВиК проекти, Електро проекти, Вентилация, Софит

| Консултации специализирано осветление - офиси, индустрия, жилища, заведения, магазини и др.

Огледи и Заснемане

| Остойностяване , КСС, СМР

Производство на мебели по-поръчка, Доставка  и Обзавеждане

| Цялостна Реализация - всички видове строително монтажни дейности

Авторски надзор

| Въвеждане на обекта в експлоатация
Обслужване в рамките на договорените гаранционни срокове

| Управление на строително-инвестиционен процес

 

 

CLOSE