УСЛУГИ
Услуги

| Индивидуални решения за всеки проект и клиент

Проектиране и Дизайн

| Архитектура - Инвестиционни проекти

Технически специалности -ВиК проекти, Електро проекти, Вентилация

| Консултации специализирано осветление - офис, индустрия, жилища, заведения

Огледи и Заснемане

| Остойностяване

Производство на мебели по-поръчка, Доставка  и Обзавеждане

| Цялостна Реализация - всички видове строително монтажни дейности

Авторски надзор

| Въвеждане на обекта в експлоатация
Обслужване в рамките на договорените гаранционни срокове

| Управление на строително-инвестиционен процес

 

 

CLOSE