ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН
Продуктов дизайн

   Продуктовият дизайн е свързан с  ефективно генериране и развиване на идеи в процес, водещ до разработването на нови продукти.
Продуктовите дизайнери изготвят в концептуален вид и оценяват идеи, като с помощта на систематизиран подход материализират своя труд под формата на продукти. Задачата ни съчетава изкуство, маркетинг, научни знания и съвременни технологии, за да създадем веществени блага.
Нашият продуктовият дизайн  придава индивидуален творчески вид вложен в интериора, като съблюдаваме неговата ергономичност и естетика.
Генерираме идеи чрез въображение, наблюдение и проучване.
Решенията за дизайна възникват във връзка с отговарянето на потребителските нужди на нашите клиенти, развитието на концепцията, изследването на формата и ергономията.
Продуктовият дизайн е широкообхватен и може да се отнася до мебелировка, осветителни тела и други части от интериора.

ДЕКОРАТИВНИ МОЗАЙКИ
КЕРАМИКА
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
ОРНАМЕНТИ
CLOSE